DEEL 3

Organisatie van het proces

Aan de hand van de beleidsachtbaan is in de voorgaande hoofdstukken geschetst over welke materie de corporatie moet nadenken, welke plannen zij moet opstellen en welke instrumenten zij kan inzetten om sturing te geven aan vastgoed gerelateerde besluiten waarbij zoveel mogelijk integratie nodig is tussen de maatschappelijke keuzen en effecten en de financiële keuzen en effecten.

Verder lezen …

De verschillende rollen die corporaties vervullen (dienstverlener, belegger, beheerder) maken dat deze bedrijven een groot beroep doen op de informatievoorziening. Het gaat daarbij om het registreren, meten en analyseren van gegevens en het omzetten van de analyseresultaten in beleidsinformatie. Daarvoor heeft de corporatie verschillende instrumenten nodig.

Verder lezen …

De beleidscyclus bij maatschappelijke ondernemingen, dus ook bij woningcorporaties, is niet volledig beschreven als niet ruim aandacht wordt besteed aan de invloed van belanghouders op het beleid. Met andere woorden, maatschappelijk ondernemers dienen een weldoordachte invulling te geven aan de maatschappelijke verankering van beleid en plannen.

Verder lezen …

In de hoofdstukken 2 t/m. 9 zijn, volgens het procesmodel van de beleidsachtbaan, alle stappen in het beleidsproces bij woningcorporaties aan de orde gekomen. Die hoofdstukken zijn allemaal sterk inhoudelijk van aard. Dat geldt ook voor de hoofdstukken 10 t/m. 13 waarin de verankering van de beleidscyclus in de organisatie beschreven staat. Maar het beleidsproces kent niet alleen inhoud; het is een proces, een reeks van handelingen in een bepaalde, geplande volgorde.

Verder lezen …