Auteur

Peter van Os

Partner, directeur bij RIGO

Peter van Os, directeur bij RIGO, werkt sinds 2003 bij RIGO. Hij richt zijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden bij RIGO vooral op financiële en volkshuisvestelijke sturingsvraagstukken.

 

Onderdelen van die sturingsvraagstukken zijn vastgoedsturing, vastgoedwaardering, huur- en kwaliteitsbeleid en portefeuille- en asset management bij woningcorporaties. Ook begeleidt hij regelmatig processen rond biedingen aan en prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten.

Daarnaast is hij thuis in stedelijke herstructurering (organisatie, proces en financiën) en afgeleide thema’s rond het wonen en de corporatiesector zoals stakeholdermanagement en maatschappelijk kosten-baten analyses. Van oorsprong is Peter civiel-planoloog. Tevens heeft hij een masteropleiding in strategisch management gevolgd en een promotieonderzoek afgerond naar de allocatiefunctie bij woningcorporaties.

Met plezier en met meer dan 30 jaar ervaring werken aan goede volkshuisvesting

Hij is na zijn studie aan de TU in Delft ca. 10 jaar als adviseur werkzaam geweest in de stadsvernieuwing en vervolgens 10 jaar bij Mitros, een grote woningcorporatie in Utrecht en Nieuwegein. Peter was bij Mitros verantwoordelijk voor strategie, beleid en projectontwikkeling. Peter legt graag de verbinding tussen (gedegen) onderzoek en beleidsvorming en tussen strategie en operatie waarbij feitenkennis (op basis van onderzoek), duiding (van feiten) en haalbaarheid (van beleid) de sleutelbegrippen vormen.

Peter is een analytisch ingestelde generalist met een nuchtere en onafhankelijke geest, een stimulerende en coachende houding en een zeer uitgebreide sectorkennis.