deel 2

FINANCIELE EN MAATSCHAPPELIJKE STURING

Het vastgoed heeft, zoals we dat in hoofdstuk 1 beschreven hebben, bij woningcorporaties twee functies: het is de drager van de maatschappelijke dienstverlening en tevens het kapitaalgoed dat moet voorzien in een positief beleggingsresultaat. Het gaat om één en hetzelfde vastgoed, vastgoedsturing en financiële sturing vormen daarom bij woningcorporaties een Siamese tweeling.

Verder lezen …

Een maatschappelijke onderneming richt zich primair op het realiseren van een optimaal maatschappelijk effect. Hierin onderscheidt de maatschappelijke onderneming zich van de commerciële ondernemingen, die met voorrang streven naar het behalen van een optimaal financieel rendement op het geïnvesteerd vermogen.

Verder lezen …